LEGAL

Selvaveterinaris.com conté imatges que estan protegides sota la propietat de l’article 14, la de la Llei de Propietat Intel·lectual d’Espanya
i que a més tenen unes clàusules especials de difusió.

Selvaveterinaris.com està composta d’algunes imatges que pertanyen i estan registrades a nom personal i moral de R.G.S.
Exigir el respecte a la integritat de l’obra, la no manipulació ni alteració de la mateixa sempre respectant la integritat original de l’obra.