Cuidem i protegim la salut del teu pelut

Bienestar animal

Màquina IA:

La màquina de IA ens permet analitzar d’una manera exhaustiva la femta i orina per a detectar paràsits, bacteris, residus no digerits i molts altres microorganismes. Aquesta màquina de IA és capaç de recopilar dades, processar-los i analitzar-los al detall per a extreure informació i ser molt més precisos a l’hora de proporcionar el diagnòstic. Això no sols ens permet elaborar informes detallats sobre la salut de la teva mascota, si no prendre decisions molt més enfocades a trobar el tractament que més s’adapti a les necessitats de l’animal.

A més, també disposem de màquina de IA d’anàlisi d’hormones que ens permet, no sols obtenir informació sobre mostres biològiques, sinó també poder realitzar diagnòstics i detectar possibles desequilibris hormonals. Aquesta màquina, a diferència d’unes altres molt més bàsiques que tenen en altres centres, també ens permet monitorar qualsevol tractament i avaluar-lo en funció dels seus resultats, ja sigui per a mesurar la seva eficàcia, o per a estudiar teràpies de reemplaçament, o veure com funcionen els medicaments que afecten els nivells hormonals.

Una altra de les principals funcions de la màquina de IA d’hormones és el monitoratge del cicle reproductiu a més de detectar possibles problemes de fertilitat.

Equipament de cirurgia:

Els utensilis de cirurgia en una clínica veterinària són eines crítiques per a dur a terme procediments quirúrgics de manera segura i eficient. alguns dels utensilis que més utilitzem són: el bisturí i les tisores de cirurgia, les pinces, el portaagujas, les agulles i sutures, els separadors, el cauteritzador.

L’equipament tècnic com el llum de quiròfan, l’estetoscopi, la màquina d’anestèsia, les taules de cirurgia i el monitor de signes vitals també són elements fonamentals i necessaris per a oferir les majors garanties en el nostre servei.

Cal destacar que la selecció de l’ús d’aquests utensilis pot variar en funció del tipus de procediment quirúrgic i les necessitats particulars del pacient. L’esterilització i manteniment adequats d’aquests utensilis són fonamentals per a garantir la seguretat i l’èxit de les intervencions quirúrgiques en els nostres animals.

Zones separades per a gossos i gats:

Tenir separades les zones i sales d’espera per a gossos i gats ens permet, a Selva Veterinaris, oferir múltiples beneficis a les nostres mascotes, com són la reducció de l’estrès i ansietat (minimitzant la interacció visual i olfactòria); la prevenció de conflictes (sabem que a vegades les diferències entre comportaments i comunicació poden portar a situacions estressants o conflictives, i així, ajudem a prevenir possibles confrontacions); i evitar la transmissió de malalties reduint el risc de propagació ja sigui per contacte directe o indirecte.

A més, tenir zones separades per a gossos i gats ens permet tenir ambients adaptats, millorar la comoditat dels propietaris, facilitar l’atenció veterinària i contribuir a crear un ambient el més tranquil i relaxant possible, controlant millor el nivell de soroll, entre altres.

¿T'ajudem en el benestar animal del teu pelut?

¡Som aquí per vosaltres!